Giao hàng của bạn có bị trễ không? 

Chúng tôi yêu cầu bạn đợi thêm bốn ngày làm việc sau Ngày giao hàng dự kiến ​​để cho phép nhà cung cấp dịch vụ có bất kỳ sự chậm trễ nào.

Không nhận được đơn đặt hàng của bạn và trạng thái theo dõi hiển thị Đã giao hàng? 

Chúng tôi yêu cầu bạn vui lòng đợi thêm hai ngày làm việc sau khi quét được giao vì nhà cung cấp dịch vụ có thể đã vô tình quét giao hàng quá sớm.

Hãy chắc chắn để kiểm tra xung quanh cho gói của bạn; một số người vận chuyển để gói hàng ở những nơi khuất nên không thể nhìn thấy nó từ đường phố. Kiểm tra xem có ai khác, như hàng xóm hoặc Giám đốc Văn phòng Căn hộ, đã chấp nhận giao hàng thay cho bạn hay không.

Bạn đã đợi thêm thời gian mà vẫn không có gói hàng của mình?

Chọn biểu tượng trò chuyện màu xanh lam ở phía dưới bên phải màn hình của bạn hoặc gọi cho chúng tôi theo  số 0946566954